Ny styreleder

Peter Dybdahl overlater foreningen til sin etterfølger Ann Therese Haugen Schiefloe i meget god stand. Det er mange svært dyktige og aktive ressurspersoner som står på for foreningen, og medlemstallet har aldri vært høyere.

Peter Dybdahl ble takket av etter ti år som leder for turlaget. Trondhjems Turistforenings styre tildelte utmerkelsen «Reinrosa med gull eikekrans» for Peters store engasjement i turlaget over mange år. Daglig leder Frode Støre Bergrem takket på vegne av styret og trakk fram Peters innsats med Turboka for Fosen, store stiprosjekter, brua over Krinslona, et spennende turprogram og pådriverrollen for anskaffelse av hytta på Lysvatnet; Haravolden. Peter har også vært svært dyktig på å sørge for ressurser til foreningens drift. Han har sørget for økonomiske bidrag fra kommuner, spillemidler og næringsliv, men også vært dyktig til å søke støtte fra TTs administrasjon i arbeidet med stier og informasjonstiltak på Fosen.

Peter overlater foreningen til sin etterfølger Ann Therese Haugen Schiefloe i meget god stand. Det er mange svært dyktige og aktive ressurspersoner som står på for foreningen, og medlemstallet har aldri vært høyere. Årsmøtereferatet er å finne her.

Skrevet av Frode Støre Bergrem 28. februar 2020